Spathoglottis plicata
Photo courtesy of Bill Botten

Go Back